Marathi|English
|| Shree Mahalaxmi Prassanna ||
Utsav Yadi
Mahina/paksh/Tithi Utsav
Chaitra/Shukla/Pratipradha Shibikotsav(Palkhi)
Chaitra/Shukla/Navmi Shibikotsav(Palkhi)
Chaitra/Shukla/Chaturdashi Shibikotsav(Palkhi)
Chaitra/Shukla/Pournima Shree Hanuman Jayanati,Sukhasanotsav,Natak
Chaitra/Krishna/Pratipradha Dupari Samaradhana,Sandyakali Rathotsav,Natak
Chaitra/Krishna/Dvitiya Shibikotsav(Palkhi),Natak
Chaitra/Krishna/Amavasya Shibikotsav(Palkhi)
Vaishak/Shukla/Tritiya Shibikotsav(Palkhi),Vasant pooja
Vaishak/Shukla/Panchami Fhulanchi pooja
Vaishak/Shukla/Pournima Shibikotsav(Palkhi),Vasant pooja
Vaishak/4th May /Divshi Fhulanchi pooja,Suhasini
Jeshta/Shukla/Pournima Fhulanchi pooja
Jeshta/Krishna/Ekadashi Shibikotsav(Palkhi)
Aashaad/Shukla/Stapanadin Shibikotsav(Palkhi)
Aashaad/Shukla/Ashtami Shibikotsav(Palkhi)
Aashaad/Shukla/Navmi Shibikotsav(Palkhi)
Shravan/-/Every Mon,Tue,Fri Fhuklanchi pooja
Shravan/Shukla/Panchami Nagpanchami Tithis Bhajani Saptah Praramb
Shravan/Shukla/Dvadashi Fhuklanchi pooja
Shravan/Shukla/Trayodashi Fhuklanchi pooja
Shravan/Shukla/Pournima Fhuklanchi pooja
Shravan/Krishna/Trayodashi Fhuklanchi pooja
Bhadrapadh/Shukla/Chaturdashi Shree Anant Vratotsav
Ashwin/Shukla/Pratipada te Navmi Navratrotsav
Ashwin/Shukla/Dashmi Vijayadashmi-Simollandhan Shibikotsav(Palkhi)
Ashwin/Shukla/Pournima kojyagiri-Shibikotsav(Palkhi)
Ashwin/Krishna/Panchami Fhuklanchi pooja
Ashwin/Krishna/Dvadashi Shree GuruDvadashi Shibikotsav(Palkhi)
Ashwin/Krishna/Chaturdashi Narakchaturdashi Shibikotsav(Palkhi)
Ashwin/Krishna/Amavasya Shree Kuber-Laxmi poojan-Shibikotsav(Palkhi)
Kartik/Shukla/Dvitiya Bhaubiz Shibikotsav(Palkhi)
Kartik/Shukla/Ashtami Fhuklanchi pooja
Kartik/Shukla/Chaturdashi Shree Vaikunt Chaturdashi Shibikotsav(Palkhi)
Kartik/Shukla/Pournima Stambh poojan Shibikotsav(Palkhi)
Kartik/Krishna/Chaturthi Shibikotsav(Palkhi)
Kartik/Krishna/Panchami Fhuklanchi pooja, Shibikotsav(Palkhi)
Kartik/Krishna/Dvadashi Shibikotsav(Palkhi)
Margashirsh/Shukla/Shasti Shibikotsav(Palkhi), Natak
Margashirsh/Shukla/Samtami Shibikotsav(Palkhi)
Margashirsh/Shukla/Ashtami Shibikotsav(Palkhi)
Margashirsh/Shukla/Dvadashi Fhuklanchi pooja
Margashirsh/Shukla/Pournima Vanbhojan, Shibikotsav(Palkhi)
Margashirsh/Krishna/Dvitiya Kaala, Shibikotsav(Palkhi)
Margashirsh/Krishna/Tritiya Shibikotsav(Palkhi)
Margashirsh/Krishna/Samtami Devasthan Jirnoddar Din,Shibikotsav(Palkhi)
Margashirsh/Krishna/Ashtami Fhuklanchi pooja
Margashirsh/Krishna/Dvadashi Fhuklanchi pooja
Paush/Shukla/Pournima Shibikotsav(Palkhi), Natak
Paush/Krishna/Pratipada Shibikotsav(Palkhi)
Paush/Krishna/Tritiya Shibikotsav(Palkhi)
Maagh/Shukla/Samtami Rathsaptami Rathotsav, Ratri Shibikotsav(Palkhi), Natak
Maagh/Shukla/Ashtami Shibikotsav(Palkhi), Natak
Maagh/Shukla/Navmi Shibikotsav(Palkhi), Natak
Maagh/Shukla/Pournima Shibikotsav(Palkhi)
Maagh/Krishna/Panchami Shibikotsav(Palkhi)
Maagh/Krishna/Chaturdashi Mahashivaratra Santarpan, Shibikotsav(Palkhi), Natak
Maagh/Krishna/Amavasya Amavasya Shibikotsav(Palkhi)
Falgun/Shukla/Pournima Holikotsav
Falfun/Krishna/Tritiya Fhuklanchi pooja
Falfun/Krishna/Panchami Rangpanchami Shibikotsav(Palkhi)

Home | History | Utsav | Deities | Gallery | Contacts
Disclaimer