मराठी|इंग्लिश
|| श्री महालक्ष्मी प्रसन्न ||
मंदिराचा संपर्क
पत्ता:
मुष्टीफंड संस्थान जवळ,
दादा वैध्य रोड,पणजी-गोवा, ४०३००१.
जवळचे ओळखीचे स्थान:- श्री राधेकृष्णा मंदिर, सारस्वत बँक पणजी, मेफेर हॉटेल

दूर ध्वनी :
०८३२-२४२२४१०

Follow us on: